Zvučni i video formati i njihova obrada

Zvučni i video formati i njihova obrada

anjakocic | 31 Maj, 2018 16:55

Zvučni snimak je za računar samo niz brojeva. Postupkom komprimovanja se taj niz brojeva zapisuje u zvučnu datoteku. Način komprimovanja određuje kvalitet zapisa, pa po tome možemo razlikovati tri vrste audio formata:

    -Nekomprimovani
    -Komprimovani formati bez gubitaka
    -Komprimovani formati sa gubicima

 NEKOMPRIMOVANI FORMATI

Nekomprimovana datoteka zvučnog zapisa sarži originalan zapis brojeva sa snimka i zauzimaju dosta memorijskog prostora, mada to danas ne predstavlja problem, zbog postojanja hard diskova.
Najpoznatiji predstavnici ovog formata su

 -MIDI (Musical Instrument Digital Interface) – namenjen za razmenu informacija među elektronskim muzičkim jedinicama.  
 -WAVE (Waveform) – matični format razvijen za korišćenje u Windows okruženju.
 -AIFF (Audio Interchange File Format) – Format za digitalni zapis zvuka.

 KOMPRIMOVANI FORMATI BEZ GUBITKA

Ovi formati su najbolji izbor ukoliko želimo da zadržimo izvorni kvalitet snimka, ali ih  zbog veličine datoteke, koriste samo profesionalci.
Najpoznatiji formati komprimovanja bez gubitaka su:

 -WMA (Windows media Audio) – format razvijen od strane Microsoft-a.
 -FLAC  (Free Lossless Audio Codec) – format sličan MP3 formatu ali bez gubitaka u kvalitetu.
 -WV – Wave Pack format
 -APE – Monkey’s Audio format

 KOMPRIMOVANI FORMAT SA GUBICIMA

Ovi formati mogu biti do jedne desetine veličine originalne datoteke, jer su u njima izostavljeni zvuci koje ljudsko uho jedva ili uopšte ne može da čuje (zvuci sa frekvencijom od 20Hz do 20000Hz). Zato se ovi formati koriste za prenos muzike Internetom i za snimanje velikih zbirki digitalne muzike).
Najpoznatiji formati komprimovanja sa gubicima su:

  -MP3  – ove datoteke su zvučni deo MPEG formata (Moving Pictures Experts Group) i predstavljaju najpopularniji format za snimanje muzičkih datoteka.

  -Ogg Vorbis – (open source) komprimovani format sa gubicima, po nekima boljeg kvaliteta od MP3 formata.

  -AAC (Advance Audio Coding) – u odnosu na MP3 format postiže bolju kompresiju.

 PROGRAMI ZA OBRADU ZVUKA

 – Audacity  (besplatan program koji nudi manji broj opcija) ima veoma veliku upotrebu samim tim što se svrstava u red freeware programa

– Adobe Audition ( komercijalan program koji nudi pregršt opcija)

– GoldWave ( takođe komercijalan program koji služi za editovanje i obradu audio, fajlova).

– Cool Edit Pro (profesionalni softver za multi-kanalno snimanje i kompletnu produkciju audio zapisa)

FORMATI VIDEO ZAPISA

-MPEG

  • MPEG format koristi se u filmskoj industriji, CD i DVD.

-MPEG1

  • Prvobitni cilj MPEG 1 standarda bio je dobijanje izlaznog fajla čija je bitska brzina 1,5 Mbit/s, što je omogućavalo prenos putem optičkih telefonskih linija ili smeštanje na CD-ROM.

-MPEG2

  • Predstavlja unapređenje MPEG-1 standarda u cilju poboljšanja kvaliteta komprimovanog materijala. Jedno od najbitnijih poboljšanja kod MPEG-2 jeste mogućnost korišćenja reprodukcije slike sa proredom(interlaced video), što je omogućilo primenu na televiziji i u satelitskom emitovanju.

-AVI

  • AVI (Audio Video Interleaved) jako pogodan, može se pokrenuti na gotovo svim računarima. Nedostatak AVI formata: zauzimaju puno prostora.

-DIVX

  • Kada se pomene DivX format, prva asocijacija su nelegalne kopije filmova koje kruže Internetom.DivX jako popularan zbog velike kompresije i malo prostora na mediju.

-H.246

  • Predstavlja jedan od najpopularnijih formata nove generacije.Glavni cilj bio je postizanje dvostruko manje veličine fajla u odnosu na MPEG-2 pri istom kvalitetu slike.

OBRADA VIDEO ZAPISA

 Konvertovanje video signala.Vrši se da bi:
1. smanjili veličinu video fajla,
2. omogućili korišćenje video zapisa na različitim platformama.
Postoje različiti programi za konverziju: FLV Converter, Any Converter, Format Factory, … 

Šta obuhvata obrada video sadržaja?

Montažu video zapisa, obradu slika (korekcija boje, svetlosti,...), dodavanje teksta (naslova i sl.), dodavanje video efekata, dodavanje zvuka (govora, muzike)...
Mouvie Maker Microsoft-ov alat za obradu video zapisa.

 

Tekst preuzet sa:

 https://www.slideshare.net/tatjanakrpovic/obrada-video-zapisa

 https://halkovicelvedina.wordpress.com/?s=formati+video+zapisa

 https://www.slideshare.net/suzanainformatika/formati-video-zapisa

 

  

Komentari

Dodaj komentar

Zapamti me

 
Powered by blog.rs